آرشيو گالري
تست 1
تست 1تست 1
تست 12
تست 12تست 12
تست 122
برای راهنمایی شما http://www.bimeh-zare.ir/admin user : info@bimeh-zare.ir pas:.......... مرحله اول :قسمت مدیریت محتوای اضافه کردن بخش مثال :1 نام = پدر –پسر –پسر1 مثال: نام =پدر =پسر –پسر1 -پسر2 پدر -پسر –پسر1 پسر2 تذکر :شجره :بدین خاطر کل شجره نوشته میشود که بدانیم پسرها از کدام پدر هستند تمام فرزندانی که هیچ فرزندی ندارند واز نوع متن قرار است باشند از نوع محتو ا می شوند اگر :گالری ها تماس با ما بودند نمی خواهد بخش تعریف شود مرحله دوم:قسمت مدیریت محتوای اضافه کردن مطالب یا مطلب جدید در قسمت بخش= شجره ای که مربوط به مطلب است را انتخاب می کنیم در قسمت عنوان = فقط نام فرزند آخر نوشته می شود در قسمت متن =پس از باز شدن ادیتور مطا لب خود را اضا فه می کنیم تذ کر :برای ویرایش مطا لب وارد قسمت مطا لب شوید مرحله سوم : قسمت مدیریت منو ایجاد یا ویرایش منو اضا فه کردن منو لیست منوها نوع : محتوا انتخاب کنید منبع : بخشی که قبلا ایجاد کرده اید عنوان : میتواند عوض شود یا قبلی باشد مر حله چها رم: منو میتواند یک لینک به مطلب مورد نظر داشته باشد 1- فیلم : بخشی از مدیریت فایلها 2-محتوا: لیست بخشها مدیریت محتوا / محتوا 3-گالری : لیست گالریها الگوهای تعریف شده نوع گالری تصاویر عنوان گالری –ترتیب:لازم داشته باشد مثلا 5 4-تماس با ما: فرم تماس با ما از قبل تعریف شده است 5-آدرس:آدرس اینتر نتی 1-بدون لینک 2-لینک اختیاری مرحله پنجم گالری:ایجاد آلبوم/ آلبوم جدید/ نوشتن مشخصات آلبوم 1-به آلبوم عکس اضافه می کنیم/انتخاب آلبوم/ گزینه اضافه کردن عکس/ اضافه کردن عکس دیگر/ انتخاب تصویرها که با پسوندjpg یا gif باشند تذکر:برای نمایش محتویات آلبوم روی نمایش محتویات کلیک کنید برای ویرایش روی قسمت ویرایش یا حذف کلیک کنید + تذکر:برای اینکه بخواهیم مطالب گالری- فایلها-یا هر آنچه به سایت اضافه کرده ایم در قسمت کار بری نمایش داده شود.لازم است در قسمت منو لینکی به آن بخش بدهیم که برای اینکار در قسمت تعریف منو نوعی منو برای خود انتخاب کنید اگر قرار باشد منوی مربوطه به محتوا (متن)لینک شود نوع منو را محتوا وبخش آنرا بخشی که قبلا ایجاد شده انتخاب کنید.همچنین برای قسمتهای دیگر نوع مربوطه را نسبت به نیاز خود انتخاب کنید.
تست 1222
تست 1222تست 1222
test2
tst43


کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به شرکت بیمه زارع مي باشد .